TAMIS | Thailand Agriculture Mobile Information System
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ วิธีการลงทะเบียน
ข้อมูลสมาชิก
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน*
ชื่อผู้ใช้งาน  *
รูปประจำตัว
รหัสผ่าน  *
ยืนยันรหัสผ่าน  *
ข้อมูลส่วนบุคคล
รหัสประจำตัวประชาชน : - - - -  *
คำนำหน้า *
ชื่อ  *
นามสกุล  *
เพศ *
วันเกิด(วัน-เดือน-ปีพ.ศ.)
เบอร์ติดต่อหลัก  *
เบอร์ติดต่อสำรอง
 
พิมพ์ตามภาพ